Omzetten wedstrijden

OMZETTEN WEDSTRIJDEN 

Door omstandigheden kan het wenselijk zijn op een bepaalde dag geen zaalvoetbalprogramma te hebben.

Indien het programma is gepubliceerd kan daarin niets meer gewijzigd worden. Er is slechts één uitzondering mogelijk:

Er kan geruild worden met een andere wedstrijd, bijvoorbeeld op een andere dag of een ander tijdstip. Daarvoor is dan wel nodig dat alle betrokken partijen (vier team’s dus) de competitieleider op de hoogte brengen van het feit men hiermee akkoord gaat. Dat dient ingedient te worden door de secretarissen van de betrokken teams.

Dit kan aan de competitieleider gericht worden, via de mail of per brief naar onderstaand adres. Vermeld hierbij wel altijd de wedstrijdnummers zoals die in de interkom vermeld staan.

Let wel: als één van de vier partijen dit vergeet te doen of hiermee te laat is vindt de wijziging geen doorgang. Alle betrokken partijen dienen dit uiterlijk vier werkdagen voor de te spelen wedstrijd ingediend te hebben.

De vereniging die wil ruilen zal zelf contact op moeten nemen met de tegenstander en de twee teams met wiens onderling duel het wil ruilen. Op het moment dat alle betrokken verklaringen door de competitieleider ontvangen zijn, laat deze aan alle betrokken partijen weten of het doorgang kan vinden.

Indien er van de competitieleider niets vernomen wordt moet men aannemen dat één van de partijen verzaakt heeft en dat de ruil derhalve niet doorgaat.

Verzoeken kunt u sturen naar competitieleider