Spelerspassen

Nieuwe procedure voor het in en uitschrijven van leden:

Vanaf het seizoen 2018-2019 ontvangt iedere vereniging een inlogcode en een handleiding, deze wordt gemaild naar de secretaris van de vereniging.

Hiermee kan hij inloggen op de website en kan hij alleen bij zijn eigen vereniging alle gegevens aanpassen en zijn ledenbestand bijhouden. Dit is bedoeld voor het inschrijven van nieuwe leden en het eventueel verlengen van de leden. Als je spelers wilt uitschrijven, stuur dan een mail naar de webmaster met naam en lidnummer van de leden die je wilt uitschrijven. Bij elke wijziging die hij doorvoert, krijgt de webmaster een melding.

Voor het aanmaken van nieuwe leden en het verlengen van de leden, dient er een originele foto (kan d.m.v. webcam) en een kopie id bewijs geüpload te worden. Als dit is gebeurd, krijgt de webmaster een melding om het nieuwe lid te controleren. Als alles goed is, dan is de speler direct speelgerechtigd. Is er iets niet goed, dan krijgt de secretaris hierover een melding. De foto die is geüpload, wordt gebruikt voor de digitale spelerspas en blijft zichtbaar. Het kopie id bewijs wordt na goedkeuring c.q. afkeuring volledig verwijderd van de website.

Het komt regelmatig voor dat een speler al in het systeem staat, omdat hij in voorgaande seizoen bij een andere vereniging heeft gespeeld. Laat het dan even weten zodat ik het kan checken. Want als dat het geval is, dan keur ik het ten alle tijde af omdat hij eerst uitgeschreven dient te zijn bij zijn oude vereniging. Als de betreffende speler is uitgeschreven d.m.v. een volledig ingevuld uitschrijfformulier, dan zet ik hem in de portal over naar de nieuwe vereniging. Zodat de foto en de kopie id kunnen worden geüpload.

De spelerspassen zoals ze tot op heden zijn verstrekt, worden binnen nu en 5 jaar vervangen voor een persoonsgebonden spelerspas. Op deze spelerspas komt geen verenigingsnaam meer te staan en hoeft daarom bij overschrijving niet meer vervangen te worden. De enige reden voor vervanging van deze spelerspas, is als de foto zoals op de spelerspas zit, niet meer lijkt op de speler zelf. Deze spelerspas heb je in principe alleen maar nodig op het moment dat internet niet werkt. Dus zorg dat je hem altijd bij je hebt bij de wedstrijden.

Voor het aanmaken van de persoonsgebonden spelerspas dient per lid 1 originele recente pasfoto voorzien van naam van de speler en de naam van de vereniging ingeleverd te worden. Deze pas wordt éénmalig gratis uitgereikt.

Tevens dient er een toestemmingsverklaring leden ingevuld te worden. Zonder deze verklaring wordt de inschrijving niet goedgekeurd.

De gegevens kunt u inleveren bij de secretaris: Ronald den Houdijker, v.d. Hummelstraat 56, 5175 CM Loon op Zand. Telefoon: 06-14633598

Als de spelerspas klaar is, dan krijgt de secretaris van de vereniging bericht en kunnen ze alléén op woensdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur opgehaald worden bij de secretaris.

Ronald den Houdijker

Secretaris/Webmaster TZVB