Spelerspassen

Procedure voor in te schrijven nieuwe spelers:

Voor het aanmaken van pasjes moeten per speler 1 originele recente pasfoto en een kopie van het legitimatiebewijs op een A4 ingeleverd worden. Op deze kopie zet u het adres van de speler en de naam van de vereniging.

De gegevens kunt u inleveren bij de webmaster: Ronald den Houdijker v.d. Hummelstraat 56, 5175 CM Loon op Zand. Telefoon: 06-14633598

Als alle benodigde gegevens voor het weekend zijn aangeleverd dan kunt  u ze 
alléén op woensdagavond tussen 19.30 en 21.00 uur ophalen bij de webmaster.
Er wordt contact met u opgenomen dat de pasjes klaar zijn. Ontbreken er gegevens of is de speler al bij een andere vereniging ingeschreven dan wordt u per mail geïnformeerd. 
Ontbreekt de naam van de vereniging dan kan ik u niet informeren.

Ook kunnen de wedstrijdformulieren op woensdag tussen 19.30 en 21.00 uur op het onderstaande adres afgehaald worden.

Ronald den Houdijker
Webmaster

v.d. Hummelstraat 56, 5175 CM Loon op Zand