Inleveren strafformulieren

Indien er sprake is van een rode kaart tijdens een wedstrijd of wordt een wedstrijd gestaakt, dienen alle betrokken partijen een strafrapport in te dienen.
Indien een straf wordt uitgesproken door de strafcommissie en er is geen strafrapport ingeleverd, is er voor de gestrafte vereniging/speler geen mogelijkheid om tegen de opgelegde straf in beroep te gaan. Strafformulieren dienen binnen 2 werkdagen ingeleverd te worden op onderstaand adres.

De strafformulieren kunt u opvragen bij het secretariaat TZVB, stuur hiervoor een mail naar webmastertzvb@ziggo.nl

Strafformulieren kunt u sturen naar:

Strafcommissie T.Z.V.B.
Brucknerlaan 8
5011 DM Tilburg

Als u ze persoonlijk afgeeft, zorg er dan voor dat u ze in de bovenste brievenbus deponeert.