Hoe om te gaan met wedstrijdformulieren.

Voor aanvang van de wedstrijd dienen beide ploegen de wedstrijdformulieren (drievoud) met spelerspasjes, bij de tijdwaarnemer op de tafel te leggen.

Na afloop van de wedstrijd worden de witte formulieren omgeruild. De twee andere formulieren (geel en blauw), moeten door de betreffende ploegen zelf meegenomen te worden.

Partij A levert het witte wedstrijdformulier van partij B in, samen met het blauwe formulier van partij A.
Partij B levert het witte wedstrijdformulier van partij A in, samen met het blauwe formulier van partij B.
Het gele formulier is voor de eigen administratie van de ploegen.

In de sporthal waar een bestuurder van de T.Z.V.B. aanwezig is, kunnen de ploegen de witte en de blauwe wedstrijdformulieren bij de tijdwaarnemer achterlaten. Deze worden op het einde van de avond door de bestuurder meegenomen.

INLEVEREN WEDSTRIJDFORMULIEREN

Het inleveren van de wedstrijdformulieren dient te gebeuren uiterlijk 2 dagen na de wedstrijd op onderstaand adres.

HET INLEVEREN VAN DE WEDSTRIJDFORMULIEREN IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VERENIGINGEN ZELF.

Dit houdt in dat de wedstrijdformulieren van de vrijdag gespeelde wedstrijden op maandag ingeleverd dienen te zijn en van de maandag gespeelde wedstrijden dienen op woensdag ingeleverd te zijn.

Wedstrijdformulieren dient u te sturen naar:

Ton Smeulders
Brucknerlaan 8
5011 DM Tilburg

Als u ze persoonlijk afgeeft, zorg er dan voor dat u ze in de bovenste brievenbus deponeert.